Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: THE VOICE ISO

Sản phẩm nổi bật

Tất cả sản phẩm

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: THE VOICE ISO

THÀNH PHẦN CẤU TẠO Cao kha tử: 150 mg Cao rẻ quạt: 100 mg Cao bồ công anh: 50mg...

Xem chi tiết

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe REFRESH ISO

THÀNH PHẦN CẤU TẠO Cao khô hỗn hợp dược liệu: 450mg tương ứng với: Kim ngân hoa: 1000mg Thương...

Xem chi tiết

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe RED KOREAN GINSENG ISO

THÀNH PHẦN CẤU TẠO Ginkgo biloba extract: 40mg Taurine: 30mg Cao Hồng sâm: 20mg L-carnitine fumarate: 20mg Cao Linh...

Xem chi tiết

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: PROSTENAL ISO

THÀNH PHẦN CẤU TẠO Chiết xuất Saw palmetto chuẩn hóa (cây cọ lùn): 160 mg Cao trinh nữ hoàng...

Xem chi tiết

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: MOREHAIR

THÀNH PHẦN CẤU TẠO Cao Hà thủ ô đỏ: 150mg Cao Hoàng cầm : 80mg L-Arginine HCl: 75mg L-Carnitine...

Xem chi tiết

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: MIGREN ISO

THÀNH PHẦN CẤU TẠO Ginkgo Biloba extract: 120 mg Nattokinase: 200 FU Feverfew extract: 50 mg Magie oxyd: 40...

Xem chi tiết

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: LACTER ISO

THÀNH PHẦN CẤU TẠO Lactobacillus acidophilus (dạng vi nang): ≥ 10⁸CFᵁ Bifidobacterium BB-12® (dạng vi nang): ≥ 10⁸CFᵁ Streptococcus...

Xem chi tiết

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: GINKO SUN 360

THÀNH PHẦN CẤU TẠO Cao Ginkgo Biloba 180.0 mg Nattokinase 100.0 FU Cao Đinh lăng 20.0 mg Magie oxyd:...

Xem chi tiết

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hoàng Kim Đại Bổ

Lọ sáng Cao Linh chi: 50mg Cao Hoàng kỳ: 50mg Cao Đương quy: 50mg Cao nhân sâm: 40 mg...

Xem chi tiết

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe CALMAX PLUS

THÀNH PHẦN CẤU TẠO Calci gluconat 300.0 mg Aquamin F(Lithothamnion Powder) 100.0 mg Vitamin D3 400.0 IU Fish Oil...

Xem chi tiết

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ACTION ISO

THÀNH PHẦN CẤU TẠO Chiết xuất Hồ lô ba (Trigonella foenum-greacum extract): 150.0 mg Cao Ba kích: 50.0mg L-...

Xem chi tiết

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ACTION 60′

Thành phần: Chiết xuất Maca :150mg Chiết xuất bá bệnh:100 mg Chiết xuất Bạch tật lê: 50mg Bột hồng...

Xem chi tiết